منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

منبع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری

دانلود انواع مبانی و پیشینه نظری,مرجع مبانی و پیشینه نظری,

کلمات کلیدی

فصل دوم پایان نامه

پیشینه و فصل دوم پژوهش هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش درمانی

مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی

مبانی نظری پژوهش شکاف دیجیتالی (فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتریان

مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل اگزیم بانکها (مدل آمریکایی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان

مبانی و پیشینه نظری سازگاری و نا سازگاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود متمایز سازی

مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزندی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مبانی و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )

مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان

پیشینه و مبانی نظری پژوهش آموزش پیش دبستانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فراخنای توجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیازسنجی آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

پیشینه نظری شادکامی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری در سازمان

  • ۰
  • ۰

گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

دانلود گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )


گزارشات کیفری وحقوقی
کارآموزی وکالت 
تحقیق در مورد گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )
تحقیق و بررسی در مورد گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )
بررسی گزارشات کیفری وحقوقی 
تحقیق در مورد کارآموزی وکالت 
وکالت 
مقاله گزارشات کیفری وحقوقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 258 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 520

گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

                     فهرست مطالب

 

                                      مجموعه

                            گزارشات کیفری وحقوقی

 

صفحه       موضوع           تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه

1   ابطال سند             24/11/79   شعبه 3         77/3/2168

5   ایرادضرب وجرح عمدی    27/11/79   شعبه3          79/3/1490

12  خیانت درامانت         1/12/79 شعبه 3         79/3/604ک

15  تقسیم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79  شعبه 3         78/3/1031

19  تغییر نام             23/12/79   شعبه 16 79/16/1156ح

23  تعدیل اجاره بها           28/12/79   شعبه 16        79/16/9538ح

27  افراز                 8/1/80     شعبه 16       78/16/1013

31  مزاحمت تلفنی          18/1/80    شعبه 3        80/3/6

35  الزام به تنظیم سند رسمی       20/1/80 شعبه 16 79/16/1240

40  خرید مال مسروقه           27/1/80 شعبه 3     80/3/67

46  کلاهبرداری             5/2/80     شعبه 3 80/3/129

53  خلع ید             9/2/80     شعبه 16 78/16/366

59  سرقت اتومبیل          23/2/80 شعبه 3     79/3/1626

64  مطالبه                26/2/80 شعبه 16 79/16/1432

71  ابطال اجرائیه             7/3/80     شعبه 16 79/16/1239  

75  تحویل مبیع            19/3/80 شعبه 16 79/16/864

78  ممانعت از حق          24/3/80 شعبه  3 80/3/364

82  بی احتیاطی در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3     80/3/271

87  کلاهبرداری             2/4/80     شعبه 3     80/3/397

90  توقیف عملیات اجرائی       14/4/80 شعبه 16 80/16/406

94  استرداد اتومبیل           19/4/80 شعبه 16 79/16/1794

97  جعل اسناد رسمی            25/4/80 شعبه 3     80/3/4176

10  تصرف عدوانی           7/5/80     شعبه 3     80/3/580

113 فسخ مبایعه نامه           11/5/80 شعبه 16 80/16/1859

121 خیانت در امانت            23/5/80 شعبه 3 80/3/82

129 مطالبه                30/5/80 شعبه 16 80/16/56

133 ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80 شعبه 3     80/3/620

137 تصادف منجر به فوت     23/6/80 شعبه3      9/3/898ک

140 تخلیه                 25/6/80 شعبه 16 80/16/645

145 مطالبه                27/6/80 شعبه 16 80/16/234

149 قبول فرزند خواندگی            1/7/80     شعبه 16    79/16/1936

152 مطالبه                3/7/80     شعبه 16 79/16/1596ح

156 سرقت چک               16/7/80 شعبه 3     80/3/1086

162 نزاع دسته جمعی            24/7/80    شعبه 3 80/3/534

170 سرقت                  1/8/80     شعبه 3     80/3/923  

176 شرکت در ایراد صدمه عمدی و 5/8/80          شعبه 3        80/3/463

                تخریب

180 مطالبه وجه            20/8/80 شعبه 2     80/2/258ح

184 ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12    28/8/80 شعبه 2     80/2/48

    زمین شهری

188 اجازه فروش            3/9/80     شعبه 16 80/16/802ح

192 مطالبه وجه            11/9/80 شعبه 16 80/16/878

201 تنفیذ وصیتنامه            13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح

205 جعل                17/9/80 شعبه 3     79/3/1400ک

211 تخلیه                 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453

215 فسخ قولنامه               10/10/80   شعبه 16    80/16/273

219 انتقال مال غیر (منافع)        18/10/80   شعبه3      80/3/229ک

222 تحویل مبیع            30/10/80   شعبه 16 79/16/1351

226 شرکت در سرقت          16/11/80   شعبه 3     79/3/1321 

237 اجازه انتقال سند          18/11/80   شعبه 16    78/16/1710

243 اعتراض ثالث               29/11/80   شعبه 16    80/16/185 

247 مطالبه                30/11/80   شعبه 16 80/16/252

252 ابطال قرارداد             5/12/80 شعبه 16 80/16/1160

257 دعوی تقابل به خواسته خلع ید   13/12/80   شعبه 16    78/16/765

    (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262 نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی 19/12/80   شعبه 3     80/3/1412ک

270 جعل واستفاده از سند مجعول     25/12/80   شعبه 3     77/3/458ک 

279 تنظیم سند             18/1/81    شعبه 16 80/16/178 

284 مطالبه                22/1/81 شعبه 16 80/16/703

289 خلع ید             2/2/81     شعبه 3     78/3/2213    

292 ابطال سند             9/2/81     شعبه 3     80/3/1961

296 شرکت در نزاع دسته جمعی        24/2/81 شعبه 3     80/3/2062

301 سرقت                  29/2/81 شعبه 3     81/3/30

305 تخلیه                 8/3/81     شعبه 2 79/2/1550

310 مطالبه وجه            11/3/81 شعبه 2 80/2/1076

315 تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81  شعبه3      80/3/1601 

319 ایراد صدمه ومزاحمت        25/3/81 شعبه3     80/3/2025 

323 تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81  شعبه3      81/3/7ح

330 تحصیل مال مسروقه          10/4/81 شعبه 3 80/3/946   

335 تقسیم ماترک               22/4/81 شعبه 3     80/3/302  

340 انتقال منافع مال غیر          29/4/81 شعبه3     80/3/248  

345 مطالبه                7/5/81 شعبه 3     80/3/63

350 چک                 14/5/81 شعبه 3     81/3/126  

353 تخلیه                 6/7/81     شعبه 3 80/3/96

358 الزام به فروش عین مستاجره     7/7/81     شعبه 3 79/3/1019

 

362 ممانعت از حق          16/7/81 شعبه 25 80/25/11131

 

366 کلاهبرداری             21/7/81    شعبه 25 81/25/12

 

 371   مطالبه خسارات قراردادی        3/8/81     شعبه3       81/3/762

 

376 مطالبه وجه            10/8/81 شعبه 3     81/3/205

 

382 تصرف عدوانی           14/8/81 شعبه 25 80/25/444

 

385 ورود به عنف               24/8/81 شعبه 25 80/25/719

 

390 فسخ قرارداد               3/9/81     شعبه 3     80/3/1119

 

395 ابطال قرارداد             10/9/81 شعبه 3     80/3/1410

 

399 آدم ربائی            16/9/81 شعبه 25 81/25/463

 

403 ایجاد مزاحمت              23/9/81 شعبه 25 81/25/117

 

406 الزام به تحویل مبیع           2/10/81 شعبه 3     81/3/813

 

410 مطالبه وجه            7/10/81 شعبه 3     80/3/1117

 

415 ضرب و جرح جمعی            14/10/81   شعبه25    81/25/981

 

419 جعل                   24/10/81   شعبه 25 80/25/1317

428 الزام به تنظیم سند خودرو      4/11/81 شعبه3      81/3/7

 

433 الزام به فروش مال مشاع    8/11/81 شعبه 3     80/3/1519

 

437 فروش مال غیر          18/11/81   شعبه 25 80/25/1012

 

441 فحاشی              26/11/81   شعبه25 81/25/235

 

444 تخلیه                 2/12/81 شعبه 3     80/3/963

 

448 الزام به اجرای مفاد داوری     4/12/81 شعبه 3     81/3/714

 

452 ضرب وجرح              16/12/81   شعبه 25 81/25/1120

 

455 تخریب              16/12/81   شعبه 25 80//25/93

 

460 پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )   1/6/81     شعبه 3     80/3/1384 

 

463 الزام به انتقال               3/6/81     شعبه 3     81/3/592

 

470 هتک حرمت              8/6/81     شعبه 25     81/25/335

 

474 کلاهبرداری             22/6/81 شعبه25 79/25/117

 

479 مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک 16/1/82 شعبه 3     81/3/149  

 

484 ابطال عملیات اجرائی           16/1/82 شعبه 3     80/3/713

 

488 سرقت از اتومبیل           23/1/82 شعبه25 80/25/1719

 

492 خیانت در امانت            27/1/82 شعبه 25 80/25/809

 

497 مطالبه سفته               14//82 شعبه 3     81/3/387

 

501 مطالبه وجه            22/2/82 شعبه 3 81/3/979

 

506 کلاهبرداری (تورخارجی)      30/2/82 شعبه 25 80/25/1312

 

511 سرقت                  30/2/82 شعبه 25 80/25/109

مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

دانلود گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )


لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خرید

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) , گزارشات کیفری وحقوقی , کارآموزی وکالت , تحقیق در مورد گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) , تحقیق و بررسی در مورد گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) , بررسی گزارشات کیفری وحقوقی , تحقیق در مورد کارآموزی وکالت , وکالت , مقاله گزارشات کیفری وحقوقی

  • ۹۶/۰۳/۱۱
  • فرهاد ایزدی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی